Smlouva

Právně závazná dohoda mezi dvěma nebo více stranami.


Contract

A legally binding agreement between two or more parties.

Použito v metodice