Snížit

Risk response

Odpověď na riziko, při němž se podniknou proaktivní akce ke snížení pravděpodobnosti události, ke které dojde určitou formou kontroly a nebo ke snížení dopadu události, pokud k ní dojde.


Reduce

Risk response

A response to a risk where proactive actions are taken to reduce the probability of the event occurring by performing some form of control, and/or to reduce the impact of the event should it occur.

Použito v metodice