SoC

Oddělení obav

Přístup k návrhu řešení nebo IT služeb, které rozdělují problém na kusy, které lze řešit samostatně. Tento přístup odděluje, co je třeba udělat od toho, jak se má dělat.


SoC

Separation of concerns

An approach to designing a solution or IT service that divides the problem into pieces that can be solved independently. This approach separates what is to be done from how it is to be done.

Použito v metodice