SOP

Standardní provozní postupy

Postupy používané řízením IT provozu.


SOP

Standard operating procedures

Procedures used by IT operations management.

Použito v metodice