SOX

Sarbanes-Oxley

Zákon Spojených států, který upravuje finanční postupy a řízení společností.


SOX

Sarbanes-Oxley

US law that regulates financial practice and corporate governance.

Použito v metodice