Speciální produkt

Produkt, jehož vývoj je předmětem plánu. Specializované produkty jsou specifické pro individuální projekt (například reklamní kampaň, systém prodeje jízdenek, základy pro budovu, nový obchodní proces atd.). Také známý jako dodávka nebo výstup.

Použito v metodice