Speciální produkt

Produkt, jehož vývoj je předmětem plánu. Specializované produkty jsou specifické pro individuální projekt (například reklamní kampaň, systém prodeje jízdenek, základy pro budovu, nový obchodní proces atd.). Také známý jako dodávka nebo výstup.


Specialist product

A product whose development is the subject of the plan. The specialist products are specific to an individual project (for example, an advertising campaign, a car-park ticketing system, foundations for a building, a new business process etc.).

Použito v metodice