SPM

Správa portfolia služeb

Proces odpovědný za správu portfolia služeb. Správa portfolia služeb zajišťuje, aby poskytovatel služeb měl správnou kombinaci služeb, aby splnil požadované obchodní výsledky na vhodné úrovni investice. Řízení služebního portfolia považuje služby za obchodní hodnotu, kterou poskytují.


SPM

Service portfolio management

The process responsible for managing the service portfolio. Service portfolio management ensures that the service provider has the right mix of services to meet required business outcomes at an appropriate level of investment. Service portfolio management considers services in terms of the business value that they provide.

Použito v metodice