Spouštěč

Událost nebo rozhodnutí, které spouští proces PRINCE2.


Trigger

An event or decision that triggers a PRINCE2 process.

Použito v metodice