Správa aktiv

Generická činnost nebo proces odpovědný za sledování a vykazování hodnoty a vlastnictví aktiv během jejich životního cyklu.


Asset management

A generic activity or process responsible for tracking and reporting the value and ownership of assets throughout their lifecycle.

Použito v metodice