Správa hodnot

Široce používaný termín, který je synonymem pro správu hodnoty (MoV). Systematická metoda pro definování toho, co znamená hodnota pro organizace, a jasně o tom, jak maximalizovat hodnotu v rámci portfolií, programů, projektů a operací.


Value management

Widely used term that is synonymous with management of value (MoV). A systematic method to define what value means for organizations, and to communicate it clearly to maximize value across portfolios, programmes, projects and operations.

Použito v metodice