Správa incidentů

Proces odpovědný za řízení životního cyklu všech incidentů. Řízení incidentů zajišťuje co nejrychlejší obnovení běžného provozu a minimalizuje dopad na podnikání.


Incident management

The process responsible for managing the lifecycle of all incidents. Incident management ensures that normal service operation is restored as quickly as possible and the business impact is minimized.

Použito v metodice