Správa konfigurace

Generic - Prostředky kontroly změn v sadě položek konfigurace.

ITIL - Řízení majetku a konfigurace služby.

PPM - Technická a administrativní činnost týkající se vytváření, údržby a řízené změny konfigurace po celou dobu životnosti výrobku.


Configuration Management

Generic – The means of controlling changes to a set of configuration items.

ITIL – Service asset and configuration management.

PPM – Technical and administrative activities concerned with the creation, maintenance and controlled change of configuration throughout the life of a product.

Použito v metodice