Správa matic

Typ organizačního řízení, v němž jsou lidské zdroje s podobnými dovednostmi spojeny dohromady pro přidělení práce do jiných částí organizace.

V tomto přístupu existuje oddělení mezi řízením vedení a pravidlem v tom, že osoba může hlásit několika projektovým, programovým nebo obchodním manažerům, aby vykonávali více pracovních úkolů v různých časech, ale měli úplnou autoritu k jinému manažerovi.


Matrix management

A type of organizational management in which human resources with similar skills are pooled together for the assignment of work to other parts of an organization.

In this approach, there is a separation between line management and line of authority in that a person may report to several project, programme or business managers to undertake multiple work assignments at different times but have a line of authority to a different manager altogether.

Použito v metodice