Správa měkkých hodnot

MoV se zaměřuje na chaotické, strategické a koncepční rozhodování s důrazem na integrované (nikoliv pouze na koordinované) výsledky projektů a na potřebu širšího zapojení.


Soft value management

MoV aimed at messy, strategic and conceptual decision-making, with an emphasis on integrated (rather than merely coordinated) outcomes from projects and a need for wider involvement.

Použito v metodice