Správa měkkých hodnot

MoV se zaměřuje na chaotické, strategické a koncepční rozhodování s důrazem na integrované (nikoliv pouze na koordinované) výsledky projektů a na potřebu širšího zapojení.

Použito v metodice