Správa programů

Funkce, odpovědnosti, procesy a postupy, které definují, jak je program nastaven, řízen a kontrolován.


Programme Governance

The functions, responsibilities, processes and procedures that define how a programme is set up, managed and controlled.

Použito v metodice