Správa výhod

Identifikace, definice, sledování, realizace a optimalizace dávek, obvykle v rámci programu, který může zahrnovat identifikaci příjemců prostřednictvím studie MoV.


Benefits management

The identi cation, de nition, tracking, realization and optimization of bene ts, usually within a programme which can incorporate bene ts identi ed via an MoV study.

Použito v metodice