Správa základních prostředků

Proces, který je zodpovědný za sledování a vykazování hodnoty a vlastnictví dlouhodobého majetku v průběhu jeho životního cyklu. Správa fixních aktiv spravuje registr aktiv a je obvykle prováděna celkovým obchodem a nikoli organizací IT. Řízení fixních aktiv se někdy říká správa finančních aktiv a není podrobně popsáno v rámci hlavních publikací ITIL.


Fixed-asset management

The process responsible for tracking and reporting the value and ownership of fixed assets throughout their lifecycle. Fixed-asset management maintains the asset register and is usually carried out by the overall business, rather than by the IT organization. Fixed-asset management is sometimes called nancial asset management and is not described in detail within the core ITIL publications.

Použito v metodice