Správní rada

Obecný termín používaný k popisu buď desek řízení projektů, desek řízení programů nebo desek správy portfolia nebo jakékoli kombinace založené na kontextu P3O.


Management board

A generic term used to describe either project management boards, programme management boards or portfolio management boards, or any combination based on the P3O context.

Použito v metodice