Stage plán

Podrobný plán používaný jako základ pro řízení projektového řízení v průběhu etapy.


Stage plan

A detailed plan used as the basis for project management control throughout a stage.

Použito v metodice