Start-up

Předprojektové aktivity prováděné výkonným ředitelem a projektovým manažerem za účelem vypracování strukturovaného obchodního případu, stručného plánu projektu a plánu iniciativy.


Start-up

The pre-project activities undertaken by the executive and the project manager to produce the outline business case, project brief and initiation stage plan.

Použito v metodice