Start-up

Předprojektové aktivity prováděné výkonným ředitelem a projektovým manažerem za účelem vypracování strukturovaného obchodního případu, stručného plánu projektu a plánu iniciativy.

Použito v metodice