Strategické cíle

Strategický cíl (Strategický cíl) je termín označující nejvyšší cíle organizace nebo jednotlivce. Strategické cíle se používají ve strategickém řízení. Strategické cíle organizace jsou spojeny s jejím posláním a formulovanou vizí.


Strategic objectives

Strategic Objective (Strategic Goal) is a term denoting the highest goals of the organization or an individual. Strategic objectives are used in strategic management. The strategic objectives of the organization are linked to its mission and formulated vision.

Použito v metodice