Strategické riziko

Riziko, které se týká toho, kam chce organizace jít, jak se tam chystá a jak může zajistit přežití.


Strategic risk

Risk concerned with where the organization wants to go, how it plans to get there, and how it can ensure survival.

Použito v metodice