Strategie

Generic - Přístup nebo plán určený k dosažení dlouhodobých cílů a cílů.

ITIL - Strategický plán určený k dosažení definovaných cílů.

PPM - Přístup nebo linie, které je třeba přijmout, určené k dosažení dlouhodobého cíle. Strategie mohou existovat na všech úrovních - portfolio, program a projekt.


Strategy

Generic – An approach or plan designed to achieve long-term aims and objectives.

ITIL – A strategic plan designed to achieve defined objectives.

PPM – An approach or line to take, designed to achieve a long- term aim. Strategies can exist at all levels – portfolio, programme and project.

Použito v metodice