Strategie řízení kvality

Strategie, která definuje techniky a standardy kvality, které se mají uplatňovat, a různé odpovědnosti za dosažení požadovaných úrovní kvality během projektu.


Quality management strategy

A strategy defining the quality techniques and standards to be applied, and the various responsibilities for achieving the required quality levels, during a project.

Použito v metodice