Strategie správy konfigurace

Popis toho, jak a kým budou produkty projektu kontrolovány a chráněny.

Použito v metodice