Strategie správy konfigurace

Popis toho, jak a kým budou produkty projektu kontrolovány a chráněny.


Configuration Management Strategy

A description of how and by whom the project’s products will be controlled and protected.

Použito v metodice