Struktura členění výrobku

Hierarchie všech produktů, které mají být vytvořeny během plánu.


Product breakdown structure

A hierarchy of all the products to be produced during a plan.

Použito v metodice