Struktura týmu projektového managementu

Organizační schéma, v níž jsou uvedeni lidé přidělení k rolím projektového manažerského týmu, které mají být použity, a jejich vztahy týkající se delegování a podávání zpráv.


Project management team structure

An organization chart showing the people assigned to the project management team roles to be used, and their delegation and reporting relationships.

Použito v metodice