Swimlane

Metoda pro dokumentování podnikových procesů, která odděluje každý krok procesu do řádku (nebo pruhu) odpovědnosti za jednotlivé role nebo skupiny.


Swimlane

A method for documenting business process ows that separates each process step into a row (or lane) of accountability for individual roles or groups.

Použito v metodice