SWOT analýza

Generic - SWOT znamená silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby.

ITIL - Technika, která přezkoumává a analyzuje vnitřní síly a slabiny organizace a vnější příležitosti a hrozby, kterým čelí. SWOT znamená silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby.

PPM - Zkratka pro "silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby". Technika určující příznivé a nepříznivé faktory ve vztahu k změnám v obchodě nebo současnému stavu.


SWOT analysis

Generic – SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities and threats.

ITIL – A technique that reviews and analyses the internal strengths and weaknesses of an organization and the external opportunities and threats that it faces. SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities and threats.

PPM – Acronym for ‘strengths, weaknesses, opportunities and threats’. A technique to determine favourable and unfavourable factors in relation to business change or current state.

Použito v metodice