Tailoring

Přiměřené využití PRINCE2 na jakémkoli daném projektu, které zajistí správné plánování, kontrolu, řízení a využívání procesů a témat (zatímco přijetí PRINCE2


Tailoring

The appropriate use of PRINCE2 on any given project, ensuring that there is the correct amount of planning, control, governance and use of the processes and themes (whereas the adoption of PRINCE2 across an organization is known as ‘embedding’).

Použito v metodice