Tailoring

Přiměřené využití PRINCE2 na jakémkoli daném projektu, které zajistí správné plánování, kontrolu, řízení a využívání procesů a témat (zatímco přijetí PRINCE2

Použito v metodice