Taxonomie

Klasifikace věcí nebo principy, které jsou základem takové klasifikace. Termín může být použit pro relační schémata, jako jsou hierarchie rodič-dítě a síťové struktury. Taxonomie může být také jednoduchá organizace druhů věcí do skupin nebo dokonce i abecední seznam.


Taxonomy

A classification of things, or the principles underlying such a classification. The term may be applied to relationship schemes such as parent–child hierarchies and network structures. A taxonomy might also be a simple organization of kinds of things into groups, or even an alphabetical list.

Použito v metodice