TCO

Celková cena vlastnictví

Metodika používaná k tomu, aby pomohla investičním rozhodnutím. Posuzuje plný životní cyklus vlastnictví položky konfigurace, nikoliv pouze počáteční cenu nebo kupní cenu.


TCO

Total cost of ownership

A methodology used to help make investment decisions. It assesses the full lifecycle cost of owning a configuration item, not just the initial cost or purchase price. See also total cost of utilization.

Použito v metodice