Technická etapa

Metoda sdružování práce pomocí souboru použitých technik nebo vytvořených produktů. Výsledkem jsou etapy zahrnující prvky, jako je návrh, sestavení a implementace. Tyto etapy jsou technické etapy a jsou samostatnou koncepcí od fází řízení.


Technical stage

A method of grouping work together by the set of techniques used, or the products created. This results in stages covering elements such as design, build and implementation. Such stages are technical stages and are a separate concept from management stages.

Použito v metodice