Technika systémů analýzy funkcí

Zkrácenou metodou FAST používá tato technika hierarchii funkcí vyjádřenou v jednom směru, aby řešila "jak" jsou doručena a v jiném se zabývá "proč".


Function Analysis Systems Technique

Abbreviated to FAST, this technique uses a hierarchy of functions, expressed in one direction to address ‘how’ they are delivered, and in another to address ‘why’.

Použito v metodice