Technika systémů analýzy funkcí

Zkrácenou metodou FAST používá tato technika hierarchii funkcí vyjádřenou v jednom směru, aby řešila "jak" jsou doručena a v jiném se zabývá "proč".

Použito v metodice