Téma

Jeden aspekt řízení projektů, který je třeba neustále řešit, a který vyžaduje efektivní zpracování procesů PRINCE2.


Theme

An aspect of project management that needs to be continually addressed, and that requires specific treatment for the PRINCE2 processes to be effective.

Použito v metodice