Test

Činnost, která ověřuje, že konfigurační položka, služba IT, proces atd. Splňuje její specifikaci nebo dohodnuté požadavky.


Test

An activity that verifies that a configuration item, IT service, process etc. meets its specification or agreed requirements. See also acceptance; service validation and testing.

Použito v metodice