Tolerance

Přípustná odchylka nad a pod plánem cíle pro čas a náklady, aniž by došlo k eskalaci odchylky do další úrovně řízení. Mohou existovat také úrovně tolerance kvality, rozsahu, přínosu a rizika. Tolerance se uplatňuje na úrovni projektů, etap a týmů.

Použito v metodice