Tolerance kvality

Tolerance stanovená pro výrobek pro kritérium kvality, které definuje přijatelný rozsah hodnot. Tolerance kvality je zdokumentováno v popisu projektu (pro toleranci kvality na úrovni projektu) a v popisu produktu pro každý dodávaný výrobek.


Quality tolerance

The tolerance identified for a product for a quality criterion defining an acceptable range of values. Quality tolerance is documented in the project product description (for the project- level quality tolerance) and in the product description for each product to be delivered.

Použito v metodice