Tolerance nákladů

Přípustná odchylka v nákladech plánu, která je povolená před odchylkou, musí být eskalována na další úroveň řízení. Tolerance nákladů je dokumentována v příslušném plánu.


Cost tolerance

The permissible deviation in a plan’s cost that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Cost tolerance is documented in the respective plan.

Použito v metodice