Tolerance výhod

Přípustná odchylka v očekávaném přínosu t, která je povolena předtím, než bude odchylka nutná k dalšímu stupni řízení. Tolerance dávky je dokumentována v obchodním případu.


Benefits tolerance

The permissible deviation in the expected benefit t that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Benefits tolerance is documented in the business case.

Použito v metodice