TOR

Podmínky zadání

Dokument specifikující požadavky, rozsah, výsledky, zdroje a plán projektu nebo činnosti.

Použito v metodice