TOR

Podmínky zadání

Dokument specifikující požadavky, rozsah, výsledky, zdroje a plán projektu nebo činnosti.


TOR

Terms of reference

A document specifying the requirements, scope, deliverables, resources and schedule for a project or activity.

Použito v metodice