Tranche

Termín řízení programu, který popisuje skupinu projektů strukturovaných podle odlišných krokových změn ve způsobilosti a poskytování výhod.

Použito v metodice