Třetí sektor

Neziskové organizace mimo veřejný sektor. Patří mezi ně dobrovolnické organizace a charitativní organizace.


Third sector

The not-for-pro t organizations outside the public sector. These include volunteer organizations and charities.

Použito v metodice