Tržní prostor

Příležitosti, které může poskytovatel IT služeb využít, aby uspokojil obchodní potřeby zákazníků. Tržní prostory identifikují možné IT služby, které mohou poskytovatelé IT služeb zvážit.


Market space

Opportunities that an IT service provider could exploit to meet the business needs of customers. Market spaces identify the possible IT services that an IT service provider may wish to consider delivering.

Použito v metodice