Tým řízení projektů

Celá řídící struktura projektové rady a projektový manažer plus každý týmový manažer, role projektů a podpora projektů.


Project management team

The entire management structure of the project board, and project manager, plus any team manager, project assurance and project support roles.

Použito v metodice