Typ nákladů

Kategorie nejvyšší úrovně, do které jsou přiděleny náklady v oblasti rozpočtování a účetnictví - například hardwaru, softwaru, lidí, ubytování, externích a převodů.


Cost type

The highest-level category to which costs are assigned in budgeting and accounting – for example, hardware, software, people, accommodation, external and transfer. See also cost element; cost unit.

Použito v metodice