Ujištění

Všechna systematická opatření nezbytná k zajištění toho, že cíl (systém, proces, organizace, program, projekt, výsledek, užitek, schopnost, výstup produktu, dodávka) je přiměřený. Přiměřenost může být za různých okolností stanovena subjektivně nebo objektivně. Důsledkem je, že ujištění bude mít úroveň nezávislosti od toho, co je zajištěno.


Assurance

All the systematic actions necessary to provide con dence that the target (system, process, organization, programme, project, outcome, bene t, capability, product output, deliverable) is appropriate. Appropriateness might be de ned subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. See also project assurance; quality assurance.

Použito v metodice