Úřad portfolia organizace

Typ modelu P3O, který je navržen tak, aby centralizovaně řídil investiční proces, strategické přizpůsobení, stanovení priorit a výběr, sledování a sledování pokroku, optimalizaci a přínosy projektů a programů organizace jménem svého vrcholového vedení.


Organization Portfolio Office

A type of P3O model that is designed to centrally manage the investment process, strategic alignment, prioritization and selection, progress tracking and monitoring, optimization and benefits achieved by an organization’s projects and programmes on behalf of its senior management.

Použito v metodice