Úřad pro podporu projektů

Skupina vytvořená pro poskytování určitých administrativních služeb správci projektů. Často skupina poskytuje své služby mnoha projektům současně.


Project support office

A group set up to provide certain administrative services to the project manager. Often the group provides its services to many projects in parallel.

Použito v metodice