Úroveň služby

Naměřené a hlášené výsledky proti jednomu nebo více cílům na úrovni služeb. Termín je někdy používán neformálně, aby znamenal cílovou úroveň služby.


Service level

Measured and reported achievement against one or more service level targets. The term is sometimes used informally to mean service level target.

Použito v metodice